Kontakt  Pořadí  Pravidla soutěže  Přihláška  Přihlášené posádky  Pojištění

Technická karta  Mapy RZ  Časový harmonogram  Ubytování  Historie rallye   Prodej DVD z rallye  Ceník - reklama v rallye  Kalendář rallye


RALLYE POSÁZAVÍ - MEMORIÁL ING. KARLA ŠVECE

 


Rallye Posázaví patří již k tradičním motoristickým soutěžím které startují na Vysočině pod záštitou města Havlíčkova Brodu.

Základním posláním motoristických akcí je připravovat mladé ale i pokročilé jezdce na dokonalé zvládnutí vozidla zvláště v krizových situacích ve vyšších rychlostech. Jezdci spolu s navigátory a servisními týmy mají možnost prožívat spolu s diváky hodnotné sportovní zážitky.

Cílem soutěží získávat zejména mladé začínající řidiče a podle pravidel je zdokonalovat v řidičském umění nejen v technických průjezdech na tratích rychlostních zkoušek ale i pro silniční provoz. Každoročně se soutěže zúčastňují jezdci z celé naší vlasti a zahraničí.


AKTUALIZOVÁNO 19.05.2016 09:04:08


OBJEDNEJTE SI DVD

Z 19. ROČNÍKU RALLYE POSÁZAVÍ - MEMORIÁL ING. KARLA ŠVECE


      KONEČNÉ VÝSLEDKY S POŘADÍM


15.5.2016 - Děkujeme všem soutěžním týmům za účast. Vítězným posádkám blahopřejeme. Děkujeme za podporu a spolupráci zástupcům měst a obcí, sponzorům, mediálním partnerům, zástupcům bezpečnostních složek, pořadatelům, divákům za kázeň při sledování průjezdů a všem nejmenovaným.

 Zdeněk Secký - ředitel

9.5.2016 - Startovní listina bude k dispozici v úterý 10.5.2016 v sekci přihlášené posádky.

Dnes byla zaplacena záloha na hromadnou pojistku pro všechny soutěžní vozy včetně předjezdců ve výši 81000,-CZK.

1.5.2016 - Byla kompletně naměřena trať na všech RZ. Zakreslení bylo provedeno bílou barvou. Ve všech obcích přes které prochází trať byli vylepeny a umístěny plakáty. Do všech schránek byli vhozeny letáky s programem a upozorněním na uzavírky silnic.

Byla zakoupena plakátovací místa k výlepu u agentury která vlastní výlepové plochy v Havlíčkově Brodě a ve Světlé nad Sázavou.

Za přítomnosti bezpečnostních komisařů a vedoucí RZ byl kompletně vypracován a zakreslen plán umístění pořadatelů na každé rychlostní zkoušce.

Pokyny, mapy, harmonogramy atd. byli odeslány všem vedoucím pořadatelům. Odeslali jsme upozornění na uzavírky a programy ve verzi pro internet na všechny e-mailové adresy z naší databáze.

STÁLE PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY. PROPUSTNOST TRATĚ JE 120 VOZŮ.


27.4.2016 - Školení pořadatelů je z přeloženo na 13.5. od 18,00 hodin na letiště v Havlíčkově Brodě. Tímto vycházíme vstříc těm, kteří by si museli na původní termín brát dovolenou u zaměstnavatele.


25.4.2016 - Upozorňujeme, že první termín pro podání přihlášky bez navýšení je 30.4.2016.


22.4.2016 - Upřesnili jsme čl.1 Zvláštních ustanovení a opravili jsme data.

Celková délka 312 km  
Celková délka RZ 78 km  
Počet RZ 4 (každá x 2) 8 denní
Počet sekcí 4  
Počet etap 1  
Prezence 13.5 od 8,00 – 13,00 hod. PC centrum letiště Havlíčkův Brod
Pojištění 13.5 od 8,00 – 13,00 hod. PC centrum letiště Havlíčkův Brod
Technická přejímka 13.5. podle časového harmonogramu letiště Havlíčkův Brod
Seznamovací jízdy 13.5. 9,00 - 20,00 hodin  
Servisní parkoviště 12. 5. -14. 5. areál servisní zóny na letišti v Havlíčkově Brodě
Start 14. 5. areál servisní zóny na letišti v Havlíčkově Brodě
Cíl 14. 5. areál servisní zóny na letišti v Havlíčkově Brodě
Propustnost tratě 120 vozidel  
Akreditace PRESS 14.5. od 7,00 – 8,00 hodin PC centrum letiště Havlíčkův Brod

18.4.2016 - Zveřejnili jsme mapu rychlostních zkoušek včetně přejezdů. V letošním roce se snažíme vyhýbat silnicím první třídy. Přejezdy jsme museli naplánovat po komunikacích druhé a třetí třídy a mimo centrum města.

Dále jsme pro vás připravili kompletní časový harmonogram ve kterém naleznete délku jednotlivých rychlostních zkoušek včetně časů který mají posádky na přejezd mezi jednotlivými úseky. Soutěž je rozdělena do čtyř sekcí, přičemž v každé sekci jsou čtyři úseky. Časový harmonogram je zpracován pro průjezd 120-ti soutěžních vozů. Po průjezdu celého startovního pole musí být jednotlivé rychlostní zkoušky otevřeny pro veřejnost na dobu minimálně dvaceti minut.


14.4.2016 - Připravili jsme pro vás s předstihem některé materiály ke stažení.

.        

          PLAKÁT                        PROGRAM                  UZAVÍRKY         TRÉNINK          SOUTĚŽNÍ VŮZ     SERVISNÍ ZÓNA

- Plakáty po celé trati a v přilehlých obcích budeme vyvěšovat 29.4.2016.

- Akreditace PRESS bude na letišti v Havlíčkově Brodě v pátek 13.5. od 8,00 - 18,00 hodin a v sobotu od 7,00 - 8,00 hodin.

- Dále jsme pro vás připravili nákres označení soutěžních i tréninkových vozidel.

- Stáhnout si můžete i mapu servisní a parkovací zóny.

- Uzavřené parkoviště nebude zřízeno, soutěžní vozy však nesmí opustit servisní zónu.

- Ke stažení máte k dispozici i uzávěry komunikací.

- Parkoviště pro diváky kteří mají zájem pozorovat mechaniky při práci bude přímo v servisní zóně na letišti v Havlíčkově Brodě.

- On-line výsledky budou průběžně bez pořadí po deseti odjetých vozech.

- On-line výsledky s pořadím budou následně po každé odjeté RZ.


12.4.2016 - Městský Úřad Havlíčkův Brod - Odbor dopravy vydal rozhodnutí o POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE pro přejezd všech závodních vozidel mezi jednotlivými rychlostními zkouškami (Čj.:MHB_DOP/729/2016/KKAD).

Žádáme posádky aby si kopii tohoto rozhodnutí vytiskli a pro závod umístili v soutěžním voze.

Kopie rozhodnutí si stáhněte zde

4.4.2016 - Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor dopravy a silničního hospodářství vydal kladné vyjádření pro přejezdy

na silnicích I. třídy pro soutěžní vozy splňující podmínky pro silniční provoz.

Celá trať je kompletně naměřena. Celkem 322 km, z toho na RZ necelých 80 km. Posádky stráví za volantem 624 minut.

Nezapomeňte, že první termín pro přijetí přihlášek bez navýšení je do 30.dubna.


5.2.2016 - Proběhlo jednání mezi zástupcem Odboru dopravy v Havlíčkově Brodě zaměřené na předběžné formulace žádostí pro všechna povolení které jsou zapotřebí pro konání mezinárodní motoristické soutěže Rallye Posázaví ve dnech 13.-14.5.2016.

Nově bude podána žádost o zvláštní používání komunikací 2. a 3. třídy pro přejezdy soutěžních vozidel mezi jednotlivými zkouškami. Na tyto přejezdy vydá Odbor dopravy povolení.


24.1.2016 - Včera proběhlo v Humpolci předem připravené společné jednání mezi zástupci ČMPR A VPČR. Došlo k vzájemné dohodě o společném pořádání rallye. Celkem bude pro rok 2016 zařazeno do ČMPR - VPČR 8 soutěží. Výsledky a pořadí bude zveřejněno na stránkách Českomoravského Poháru i na stránkách Volného Poháru ČR. Vyhlášení těch nejlepších pak bude v Pardubicích. Zařazené soutěže naleznete v kalendáři rallye.

Dochází k úpravám společných pravidel pro rallye. Kompletní pravidla - Zvláštní ustanovení budou pro vás připravena hned jak budou vyřešeny přejezdy soutěžních vozů mezi jednotlivými RZ. Pro ty kteří již znáte pravidla vše zůstává tak jak znáte z loňského roku, pouze došlo některým úpravám.

Do soutěže budou započítány všechny jednotlivé rallye bez škrtání nejhorších výsledků. Dochází k rozšíření tříd u historiků. Pro bodování Radouňské Rallye a Rallye Hořovice budou základní body násobeny 1,5 x. Nebudou vyhlášeny vítězové v absolutním pořadí. Ruší se předávání věnců pro jednotlivé posádky, předávány budou pouze poháry. Ruší se přeřazování vozidel při nenaplnění třídy. Vítězové budou vyhlášeny i případě, že ve třídě pojede jedna posádka. Doporučuje se omezit u třídy A4 výkon motoru. Dále byl přítomen zástupce pojišťovny, který uzavírá hromadné pojištění pro pořadatele každé soutěže. Částka pro odpovědnost bude hrazena posádkami při prezenci. Jedná se o škody způsobené soutěžním vozem na uzavřené RZ. Úrazové pojištění budou uzavírat jednotliví jezdci při prezenci.


15.1.2016 - Pro nejlepší posádky VPČR 2015 byli rozděleny ceny v celkové hodnotě 46000,-Kč. Jedná se o poukazy s finančními částkami které si posádky budou moc odečíst od startovného pro rok 2016. Jednotlivé poukazy jsou rozděleny pro Rallye Posázaví a Rallye Světlou.

Poukazy budeme zasílat e-mailem na adresu prvního jezdce.

Připravujeme pravidla a termíny pro letošní sezonu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © Zdeněk Secký - SEKY