Kontakt  Pořadí  Pravidla soutěže  Přihláška  Přihlášené posádky  Pojištění LOGO PRO STAŽENÍ

Technická karta  Mapy RZČasový harmonogram  Ubytování  Historie rallye  Prodej DVD z rallye  Ceník - reklama v rallye   Kalendář rallye


MEZINÁRODNÍ MOTORISTICKÁ SOUTĚŽ RALLYE SVĚTLÁ

 


Rallye Světlá patří již k tradičním motoristickým soutěžím které startují na Vysočině pod záštitou města Světlé nad Sázavou.

Mezinárodní motoristická soutěž pro začínající i pokročilé jezdce s vloženými zkouškami dovednosti. Cílem soutěže je seznámit posádky se základními pravidly motoristických soutěží, zdokonalit jezdce v řidičských schopnostech a řešení kritických situací v různých rychlostech. Dále seznamovat domácí, zahraniční posádky a soutěžní týmy s krásami a památkami Českomoravské vrchoviny v okolí Havlíčkova Brodu a Světlé nad Sázavou a tím i zvýšit zájem turistů o danou lokalitu.

Připravovat pro širokou veřejnost kvalitní kulturní a sportovní vyžití.

Působit hlavně při výchově mladých a začínajících jezdců a osvětou působit proti užívání omamných a návykových látek.

Kvalitním účinkováním zařadit motoristické podniky ke kulturním akcím nejen na Vysočině, v České Republice ale i v sousedních zemích.


AKTUALIZOVÁNO 15.10.2018 12:57:25           


výsledky bez pořadí (on-line po cca 10 vozech)

 

výsledky s pořadím po dokončené RZ


Děkuji zástupcům města Světlé nad Sázavou za podporu při přípravách a realizaci závodu.

Děkuji záchranným složkám, Odboru dopravy, Policii ČR, Městské Policii ve Světlé nad Sázavou, mediálním partnerům a zástupcům PRESS.

Děkuji partnerům a sponzorům, děkuji všem pořadatelům kteří se podíleli na přípravách a zajištění akce.

Dále děkuji občanům obcí přes které trať vedla za trpělivost při uzavírkách komunikací.

Divákům děkuji za kázeň a respektování pořadatelů na diváckých místech a po celé trati.

Vítězným posádkám blahopřeji, soutěžním týmům děkuji za účast a těším se na setkání při dalších akcích.

Zdeněk Secký - ředitel Rallye Světlá

 

11.10.2018 Žádáme účastníky soutěže, aby při seznamovacích jízdách nepoužívali velké dodávky.

Trať pro přejezd vede přes řeku Sázavu ve Smrčné a most je tak úzký, že větší vozy se tam prostě nevejdou. Děkujeme za pochopení.

10.10.2018 Čtěte pečlivě Prováděcí ustanovení které upřesňuje a doplňuje pravidla soutěže.

Při zřízení servisu na nákladním nádraží respektujte omezení pro manipulaci se dřevem a pohyb v prostorách firmy Chládek a Tintěra.

Povoluje se využití servisní zóny u Sokolovny (u restaurace Koruna) 4 místa při zachování průjezdů komunikací.

7.10.2018

Do zaplnění startovního pole zbývá ještě 28 míst. Propustnost tratě je 90 soutěžních vozů. Stále přijímáme přihlášky bez navýšení startovného.

Všichni kteří nestačili poslat startovné v prvním termínu už neposílejte převodem. Platbu budeme požadovat při prezenci 12.10.2018 hotově.

Prezence začíná v 8,00 hodin v zasedací místnosti (PC a ředitelství soutěže) v budově MU na náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou.

AKREDITACE PRESS je také v zasedací místnosti v pátek 12.10. od 8,00 do 18,00 hodin a v sobotu od 8,00 - 9,00 hodin.

Povolené seznamovací jízdy budou v pátek od 9,00 - 18,00 hodin.

Protože v současné době jsme již zaznamenali některé jezdce při nepovoleném najíždění RZ a naše kamery je zaznamenali, museli jsme stanovit výši sankce pro nepovolený trénink na částku 5200,- tedy 100% startovného navíc pro takto "aktivní posádky".

Upozorňujeme, že při seznamovacích jízdách je maximální rychlost vozidla 50km/hod. i mimo obec.

3.10.2018

           

28.9.2018

Podle pravidel jsme 14 dnů před startem umístili na stránku časový harmonogram.

26.9.2018

      Nabízíme mapy RZ tak jak je schválila Policie ČR.   

V sobotu 6.10. a v neděli 7.10. budeme zakreslovat RZ, umisťovat plakáty s upozorněním na uzavírky a s označením pořadatele na daném místě.

Do schránek občanů podél RZ budeme vhazovat letáky s upozorněním.

25.9.2018

Policie ČR vydala povolení pro uzavírky a konání 17. ročníku soutěže.

V současné době probíhají opravy komunikací snad na všech místech Vysočiny. Bylo velmi obtížné získat povolení tak aby uzavírky nezasahovali do oprav, nebo do objízdných tras. Celou záležitost komplikovali i zástupci obcí kteří v 9 případech vydali zamítavé stanovisko.

Nakonec ve spolupráci se zástupcem Odboru dopravy ve Světlé nad Sázavou, Policií ČR, Správy a údržby silnic Kraje Vysočina, zástupců města Světlé nad Sázavou a zástupcem Dopravního značení se vše vyřešilo.

15.9.2018

Servisní zóna je schválena radou města Světlé nad Sázavou a bude rozdělena na tři zóny.

1. hlavní zóna - pozemky a komunikace od kruhového objezdu u skláren se zachováním průjezdu pro autobusy a sběrné vozy

2. zóna - pozemky ČD nákladní nádraží - povolení do zástupců Českých Drah a.s. upřesněno bude v prováděcích ustanoveních

3. zóna - parkoviště U Koruny (Sokolovna) možno využít až po naplnění ostatních míst po dohodě s ředitelstvím.

Dále je možné parkovat soutěžní a doprovodná vozidla na soukromých pozemcích po dohodě s majitelem (nahlásit ředitelství)

Na všech místech bude pod soutěžními vozy plachta proti průsaku.

13.9.2018

Umístili jsme na stránky pravidla soutěže, zařazení tříd, přihlášku, technickou kartu a další potřebné dokumenty pro start v 17. ročníku Rallye Světlé 2018. Začínáme přijímat přihlášky. 1. termín bez navýšení je do 6.10.2018. Součástí startovného je i pojištění vozidla pro RZ.

11.9.2018

Rada města Světlé nad Sázavou schvaluje vedení trasy RZ ve městě Světlá nad Sázavou a místních částech.

Do konce týdne budou umístěny na těchto stránkách všechny potřebné podklady pro účast účast v 17. ročníku Rallye Světlé 2018.

Budou vypsány třídy stejné jako v Rallye Pardubicích. Body za umístění budou připsány do bodování ČMPR s koeficientem který upřesní ředitel Ing. Marek Šimík.

25.8.2018

Po dohodě s Ing. Šimíkem budou body za umístění součástí ČMPR.

Akce je v přípravách a vše záleží na kladném přístupu obcí přes které trať vede.

Všechny materiály budou zveřejněny ihned po získání povolení.

 

 


Copyright © Zdeněk Secký - SEKY