RALLYE POSÁZAVÍ - PŘIHLÁŠKA

 


Nabízíme ke stažení přihlášku pro účast v soutěži.

Doporučujeme zasílat vyplněný tiskopis včas z důvodu odeslání startovní listiny k tisku pro šíření mezi diváky.

PŘIHLÁŠKA NABÝVÁ PLATNOSTI DATEM PŘIJETÍ PLATBY.

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodů.


Zahraniční jezdci zašlou pouze přihlášku. Platba startovného pro zahraniční posádky  proběhne při prezenci bez navýšení startovného.

Nelze použít tiskopis pro jiné soutěže.

Připravili jsme pro vás ke stažení tiskopisu dvě varianty.

Pro Office Excel zde                             Pro Adobe Reader  zde 


Startovné zasílejte převodem na číslo účtu nebo složenkou - poštou.

Jako variabilní symbol uvádějte mobil - číslo prvního jezdce.

Vyplněný tiskopis zasílejte jako přílohu na adresu foto.video@seznam.cz nebo poštou na adresu TV studio HB.


VYUŽIJTE FORMULÁŘ PRO RYCHLÉ ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Do pole textu zprávy napište:

 

1- NÁZEV SOUTĚŽNÍHO TÝMU

2- JMÉNO A PŘÍJMENÍ POSÁDKY (BYDLIŠTĚ)

3. VOZIDLO /obsah - u třídy H i rok výroby/

4. MOBIL -  ČÍSLO PRVNÍHO JEZDCE

5. ZAŘAZENÍ DO TŘÍDY

A1 do 1400 ccm

A2 od 1401 ccm do 1600 ccm

A3 od 1600 ccm do 2000 ccm

A4 nad 2000 ccm (pohon obou náprav- 4WD)

A5 nad 2000 ccm (pohon jedné nápravy - 2WD)

A6 dieselové motory (bez rozdílu objemu do 2000 ccm)

H1 do 750 ccm

H2 od 750 ccm do 1200 ccm

H3 od 1200 ccm do 1600 ccm

H4 nad1600 ccm (pohon jedné nápravy - 2WD)

H5 do 1300 ccm (pohon přední nápravy - pouze Škoda Favorit)

H6 nad 1600 ccm (pohon obou náprav- 4WD)

P předjezdec

Koeficient pro přepočet obsahu u benzinových turbomotorů je 1,7.

Koeficient pro přepočet obsahu u dieselových turbomotorů nebude aplikován.

Všechny další údaje vyplňte v originálu tiskopisu pro přihlášku. Vyplněný a podepsaný tiskopis odevzdáte při prezenci.

 

 


Copyright © Zdeněk Secký - SEKY